Meer zzp’ers omdat er meer zzp’ers zijn…..   Omdat we weten dat het grootste deel van onze leden zelfstandige is, maak ik graag gebruik van enige citaten (met toestemming van Frank Kalshoven – argumentenfabiek - ) uit zijn stuk over deze groep. Dat steeds meer mensen werken als zzp’er is genoegzaam bekend. De groep is ook zeer divers; van grootverdieners tot kleine krabbelaars. Over de oorzaak van de groei van de zzp’er populatie weten we ook het een en ander. Maar kortgeleden drong, door een mailtje van een lezer tot me door dat er ook een bijzondere reden is waardoor er steeds meer zzp’ers bijkomen. Namelijk, omdat er steeds meer zzp’ers zijn. Hoe werkt deze schijnbare cirkelredenering? Denk even mee. Bij de “gewone” verklaringen voor de groei van het aantal zzp’ers hoort dat zij goedkoper zijn dan vergelijkbare werknemers. Het prijsverschil tussen een arbeidsuur van een zzp’er en een uur van een werknemer wordt veroorzaakt door belastingen (geniet zelfstandigenaftrek), door werknemersverzekeringen (doet de zzp’er niet aan mee) en door pensioen (werknemer is verplicht, zzp’er is gedeeltelijke vrije keuze). Voor werkgevers telt het totaal aan arbeidskosten incl.. alle verschuldigde belastingen en premies. Veel werkenden kijken -niet dat het verstandig is, maar het zijn net mensen - naar hun netto beloning. Veel zzp’ers zijn naar hun idee dus “beter af”, waarbij ze onvoldoende meewegen dat ze onverzekerd zijn tegen de risico’s van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en dat ze, eenmaal pensioengerechtigd alleen aanspraak kunnen maken op AOW en geen aanvullend pensioen krijgen. Ze lijken dus beter af als ze naar hun netto beloning kijken, maar of dat echt zo is, valt te bezien. Hoe dan ook zijn zzp’ers voor werkgevers goedkoper dan werknemers, zeker in deze ruime arbeidsmarkt, en dat is een deel de van de verklaring voor hun opmars. Maar…..nu de volgende stap. We doen een gedachte experiment. Neem een sector waarin een groot aantal bedrijven actief is die geen zzp’ers in dienst hebben. Een aantal van de productiefste werknemers in deze sector bedenkt op enig moment dat zij als zzp’er meer kunnen verdienen dan als werknemer. Zij kunnen op een dag meer vierkante meters metselen dan hun collega’s, meer hypotheken verkopen dan een ander of handiger computersystemen dan collega’s en toch kregen zij betaald conform de cao, net als de collega’s. Op een goed werkende arbeidsmarkt verdient deze eerste golf zzp’ers inderdaad meer dan de oud-collega’s ook als zij wel een pensioen regelen en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Als gevolg van de eerste golf vertrekkers worden de bedrijven in de sector minder productief. De bedrijven verliezen opdrachten aan zzp’ers en komen in zwaar weer. Dit zet in de sector druk op de winst en de lonen. Bij de achtergebleven werknemers is intussen een andere pikorde ontstaan. De mensen die vroeger bij de subtop hoorden voor wat betreft de productiviteit zijn nu de productiefste. En omdat hun lonen in hun sector onder druk staan lonkt ook voor hen het zzp’er schap. Een maal zelfstandig, komt de tweede golf zzp’ers er achter dat ze op de vrije markt minder waard zijn dan hun concurrenten uit de eerste golf. Netto zijn ze wel beter af dan toen ze werknemers waren, maar  er is even geen geld. Na de tweede golf beginnen de bedrijven om te vallen. Er is, met de resterende werknemers, nauwelijks meer te concurreren met zzp’ers. De werknemers die na het faillissement een werkloosheidsuitkering ontvangen komen erachter dat er in de sector geen vacatures meer zijn. Als het einde van hun WW-uitkering in zicht komt, besluiten ze daarom zzp’er te worden. Een karige beloning zal hun deel zijn. Maar een mens moet wat. De uitkomst van dit gedachten—experiment is dus dat er – ook - meer zzp’ers komen omdat er meer zzp’ers komen. De opmars van de zzp’er is een zichzelf versterkend proces. Wat dat weer betekent voor onze branche laat zich raden. Mijn advies: houdt je rug recht;kijk eens naar de golden circle van Simon Sinek, kijk eens goed naar je eigen kwaliteiten en houd daar aan vast. En onderschat niet de kracht die zelfverzekerdheid en non-verbale communicatie uitstralen !! Trouwens van samenwerking en gunnen kunnen we alleen maar beter worden. Ons dierenrijk geeft voldoende mooie voorbeelden.   

Een goed winterseizoen en we zien elkaar ;  

Jullie voorzitter   Jelle Postma  

 

n.b. uiteraard zijn er zelfstandige schilderondernemers die wel aan de verplichtte minimale t/m maximale pensioen premie mee betalen, en bij de gerechtigde pensioenleeftijd aan pensioenuitkering ontvangen.

 

PROGRAMMA SEIZOEN 2016 - 2017

 

 

 
Januari 2017  Schilder^sCOOL  Anne Wadmanwei 2 8914 BD  Leeuwarden

Friese Interieurs door Stichting Interieurs Friesland  Datum volgt


 
Februari 2017  D & O  Bouwglas  Franeker De Vang 3 8801 RB  Franeker

Aanvang 19.45 uur
Datum en onderwerp wordt t.z.t. bekend gemaakt

 

Vrijdag 7 april 2017  Erfgoed Event Brabanthallen ‘s Hertogenbosch  Oude Engelsenweg 1 5222 AA  s Hertogenbosch  


 
Friese Interieurs door Stichting Interieurs Friesland  Datum volgt
 
Aanvang 19.45 uur
Datum en onderwerp wordt t.z.t. bekend gemaakt
8.00 uur vertrek Leeuwarden /  8.35 uur Heerenveen   
Opgave bij het secretariaat  
Programma

 

 


                                                                                       

 

Copyright © 2016  Vakgroep Schilders Fryslân All Rights Reserved.